Často kladené otázky FAQ


Prohlédněte si seznam často kladených otázek (FAQ – Frequently Asked Questions). V případě, že odpověď nenajdete ani v této části, prosím kontaktujte nás.

Kam vyhodit biologicky odbouratelnou tašku?

U biodegradovatelných igelitových tašek máte na výběr ze dvou možností:

  • pokud vyhodíte biologicky odbouratelnou igelitku do smíšeného odpadu, igelitka se rozloží na skládce odpadu
  • pokud ji vyhodíte k plastovému odpadu, igelitka tak putuje k opětovné recyklaci, přičemž výsledná směs recyklátu ztrácí další schopnost rozkládat se

Je rozdíl mezi klasickými LDPE taškami a biologicky odbouratelnými taškami z pohledu kvality?

Ne! V porovnání s klasickými „igelitkami“ z polyetylénu nepoznáte rozdíl v užikových vlastnostech ani v kvalitě potisku. Tašky může uživatel opakovaně používat až do doby, dokud se nezačnou trhat.

Za jakou dobu se biodegradovatelné tašky na skládce odpadu začnou rozkladát?

Biologicky odbouratelné tašky se začnou rozkládat na skládce odpadu po uplynutí přibližně 18 měsíců. Doba rozkladu tašek je závislá i od typu a síly použité fólie.

Které faktory ovlivňují dobu trvání rozkladu tašek?

Dobu rozkladu ovlivňují faktory jako vlhkost, UV záření, teplota vzduchu a působení mikroorganizmů.

Jak správně skladovat biologicky odbouratelné igelitky?

Biologicky odbouratelné igelitové tašky doporučujeme skladovat na suchém a tmavém místě.

Jsou v cenách igelitových tašek zahrnuty recyklační poplatky?

Samozřejmě ano! Naše společnosti si seriózně plní všechny povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech a zákona o obalech prostřednictvím oprávněné organizace.

Je možné degradovatelné tašky recyklovat?

Podle renomovaného výzkumného laboratoria RAPRA (EN) je možné oxo-biologicky rozložitelné obaly recyklovat stejně jako ostatní podobné plastové materiály, ve kterých nejsou přidána aditiva. Další informacie o recyklaci degradovatelných plastů s aditivem d2w najdete na stránce společnosti Symphony (EN).